Εδώ και τώρα απόφαση -πίεση για να μπει τέλος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Εκφράζοντας την αγωνία συμπολιτών μας για τον κίνδυνο της κατοικίας τους από τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς