Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Ρύθμιση χρεών στον Δήμο...ασήμαντη υπόθεση????Και ενώ ο Δήμος <<ξεκουράζεται>>!!!!!...............................
και ενώ από τις 28 Ιουλίου ισχύει ο νόμος για τήν ρύθμιση  οφειλών των δημοτών!!!!.........................................οι περισσότεροι Δήμοι εμπρόθεσμα  έχουν ενημερώσει και καλέσει τους δημότες τους να  ρυθμίσουν τις οφειλές τους καθόσον ο χρόνος της ρύθμισης είναι περιοριστικός.
Δυστυχώς όμως  στόν Δήμο μας τέτοια  άμεση!!!!  <<πρωτοβουλία>>ίσως θεωρείται από τηνΔΥΑΡΧΙΑ του Δήμου ( γ.Γραμματέα-Δήμαρχο) ασήμαντη υπόθεση!!!! .Ακόμα μέχρις σήμερα δεν  έχει υπάρξει κάποια πρωτοβουλία η επίσημη ενημέρωση των Δημοτών...Ούτε έχει ορισθεί αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών(όπως σε όλους τους Δήμους)για να χειρίζεται τέτοια μείζονος σημασίας θέματα καθόσον όλες τις άνω αρμοδιότητες ασκούν αποκλειστικά οι δυό τους .
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 52 του Ν.4483/17 μπορεί κάθε Δημότης να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως 30-09-2017 κατόπιν αιτήσεως εντός (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου(ήτοι από 28-6-2017) έως και 100 δόσεις κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως και 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν .
Συγκεκριμένα:
α) με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις .
β) από (2) έως (24) δόσεις , 80% ποσοστό απαλλαγής
γ) από (25) έως (48) δόσεις ,70% ποσοστό απαλλαγής.
δ) από (49) έως (72) δόσεις , 60% ποσοστό απαλλαγής.
ε) από (73) έως (100) δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%. Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των (20) ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη .
Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερών υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα . Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντιστοίχου μήνα ,αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου