Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Δήμαρχε στις γειτονιές και όχι με προπαγανδιστές η επικοινωνία


Ο κύριος αυτός ανέλαβε με την εταιρεία του FRESSET IKE-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, να οργανώνει,συντονίζει αναπτύσει και προβάλλει τα προγράμματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης  του Δήμου έναντι 24.000 ευρώ  για  ένα χρόνο.

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017